Υποστήριξη

Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας, εγγυάται επιστημονική υποστήριξη, συμβουλευτικές υπηρεσίες και άμεση υποστήριξη των μονάδων μας όποτε εσείς χρειαστείτε. Επιβλέπει και συμβουλεύει τον χειρουργό – γιατρό μέσα και έξω από το χειρουργείο.

Εποπτεία

Η υποχρέωσή μας είναι η εσωτερική και εξωτερική εποπτεία της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων μας και ο προγραμματισμός τους από εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο συνεργάτη μας.

Επισκευή

Η επισκευή ή η αντικατάσταση των μονάδων μας είναι άμεση. Καλύπτουμε τις ανάγκες των πελατών μας, με φροντίδα, προσοχή και άμεση δράση για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Η πλαστικός χειρουργός Μαρία Κοτρώτσου μας μιλά για νέες τεχνικές αυξητικής στήθους με ραδιοσυχνότητες

Η πλαστικός χειρουργός Μαρία Κοτρώτσου μας μιλά για τεχνικές ανάπλασης προσώπου με ραδιοσυχνότητες

Technology Overview

Radiofrequency (RF) electrosurgical systems, first developed in 1928, are the most common energy sources used for cutting and hemostasis is surgery. But not all systems are the same. Unlike the low frequency, high temperature products that are widely used for general surgery, the high frequency, low temperature technology developed by Ellman International is optimized for applications where minimal collateral tissue damage is desired.

Ellman’s 4.0 MHz generators, at a frequency 7-10 times higher than standard generators, provide surgical precision and controlled hemostasis. This advanced technology produces minimal lateral thermal spread, reducing the injury to surrounding tissue. The clinical benefits are minimal scar tissue formation, enhanced healing and minimal post-operative pain – all highly desirable for aesthetic surgery.

A study from the University of Iowa compared thermal damage from the Ellman high frequency generator to 2 leading low frequency RF generators in porcine tissue. The histological analysis demonstrated that the Ellman generator resulted in 73% less thermal spread1 than the other products in the study.

With hundreds of compatible electrodes and several models of generators from which to choose, Ellman has a high frequency RF system to meet the surgical needs of surgeons in multiple specialties worldwide.