Ο ρόλος της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής στην αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης.

Το μεγαλύτερο μέρος του γενικού πληθυσμού κατά τη διάρκεια του βίου του παρουσιάζει προβλήματα που σχετίζονται με τη σπονδυλική στήλη. Παραδοσιακά, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων γινόταν μονομερώς, χωρίς την εφαρμογή αυστηρών επιστημονικών ενδείξεων και με μείζονες-ακρωτηριαστικές χειρουργικές τεχνικές που συχνά οδηγούσαν σε ένα αρνητικό για τον ασθενή αποτέλεσμα. Η φιλοσοφία της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής […]